POSÍLENÍ INOVACÍ V MATERIÁLOVÝCH VĚDÁCH POMOCÍ ŘEŠENÍ ELEKTRONOVÉ A IONTOVÉ MIKROSKOPIE

 

 

Kdy: Úterý 13.6.2023 

Kde: Fakulta stavební ČVUT - budova C, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Jazyk: český

logo_FSv

 

Akci pořádáme spolu s Fakultou stavební ČVUT v Praze

 

PROGRAM

09:00 - 09:15
Úvod do semináře

Jiří Němeček - Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Michal Klášterecký, Area Sales Manager, TESCAN 

09:15 - 09:45
Možnosti a výhledy využití elektronové mikroskopie pro analýzu stavebních materiálů

Martin Böhm

Katedra materiálového inženýrství a chemie 

Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

09:45 - 10:15
Využití systému FIB-SEM/EDS+WDS+EBSD pro podporu bezpečného provozu jaderných elektráren

Jan Bajer 

pracovní skupina Materiálové laboratoře 

ÚJV Řež, a. s. 

10:15 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 11:00
Posílení inovací v materiálových vědách pomocí SEM, FIB-SEM, micro-CT a 100 keV 4D STEM řešení společnosti TESCAN

Petr Klímek 

Product Marketing Director Mat & Geo Sci 

TESCAN 

11:00 - 11:30
Multimodální charakterizace materiálů a příprava vzorků pomocí iontové a elektronové mikroskopie: FIB-SEM a jeho přínos pro materiálové vědy

Martin Sláma 

Product Marketing Manager - Materials Science 

TESCAN 

11:30 - 12:30
Oběd
 
12:30 - 13:00
FIB-SEM technologie a jejich využití pro studium a charakterizací materiálů a získání dat v krátkém čase pomocí optimalizovaných řešení

Martin Sláma 

Product Marketing Manager - Materials Science 

TESCAN

13:00 - 13:30
Frekvenčně závislé únavové poškození polykrystalické mědi analyzované pomocí FIB tomografie

Ivo Kuběna 

Skupina nízkocyklové únavy 

Ústav fyziky materiálů AV ČR

13:30 - 14:00
Nanomanipulace na mikroškále pomocí P-FIB

Jaromír Kopeček

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie FUNBIO

14:00 - 14:30
Coffee Break
14:30 - 15:00
Korelativní přístup charakterizace materiálů pro studium materiálů ve 2D a 3D v měřítku od centimetrů po nanometry

Martin Sláma 

Product Marketing Manager - Materials Science 

TESCAN 

15:00 - 15:30
Aplikační využití FIB v Centru výzkumu Řež

Jan Lorinčík

skupina Prvkové a izotopické mikroanalýzy u elektronového mikroskopu 

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Děkujeme za váš zájem, na semináři je již zaplněna kapacita. V případě vážného zájmu prosím kontaktujte lucie.brnkova@tescan.com

Kde nás najdete

 

 

Fakulta stavební ČVUT - budova C

Thákurova 7, 166 29 Praha 6


 

 

 

 

 

logo_FSv

 

Akci pořádáme spolu s Fakultou stavební ČVUT v Praze